5 mar 2020

Videoovervåking av bod-ganger er satt i drift

 

VIDEOOVERVÅKING AV BOD-GANGER

Etter flere innbrudd i felles bod-områder ble det i 2019 tatt opp alternative løsninger for å øke video-overvåkningen.

Det har tidligere vært gjennomført etablering av video-overvåkning av parkeringsområdet og innkjøring. Dette området er dekket av til sammen 17 kameraer.

I september 2019 fikk vi tilbud på ytterligere 14 kameraer i inngangsområdene til bodene. Arbeidet er nå ferdigstilt.

Ønsker om at videoene granskes, må rettes til styrene i hvert sameie. Innsyn skal følge gjeldende lover og forskrifter. Alle opptak blir slettet etter 7 dager.