Velkommen til Finstad Park 3 Boligsameie. Her finner du informasjon om sameiet og linker til nyttig informasjon.

Finstad Park 3 Boligsameie består av 88 leiligheter fordelt på Midskogen 1 33 leiligheter Midtskogen 2  20 leiligheter og Midtskogen 11 35 leiligheter. Uteområde og garasje er organisert i egne sameier, henholdsvis Finstad Park driftsameie og Finstad Park garasjesameie. Styrene i disse sameiene består av representanter fra Finstad Park Boligsameie 1, Finstad Park Boligsameie 2 og Finstad Park 3 Boligsameie

Viktig informasjon: