Endret: 26 feb 2018     Opprettet: 23 jan 2018

Varsel om Årsmøte

Ordinært årsmøte 2018

Det vises til eierseksjonslovens § 41: "Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes behandlet."

Er det fastsatt en annen dato i vedtektene, gjelder denne fristen inntil ett år etter lovens ikrafttreden, dvs frem til 1. januar 2019, jf. overgangsbestemmelsene i § 67 siste ledd. Tidspunktet for avholdelse av årsmøtet i 2018 avhenger derfor av dagens vedtekter.

Finstad Park 3 Boligsameie vil avholde ordinært årsmøte

Mandag 09.04.2018.

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som seksjonseier ønsker behandlet av årsmøtet må være mottatt av styret senest 02.03.2018.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av årsmøtet må det:

- gå klart frem at saken ønskes behandlet av årsmøtet

- formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/spørsmål knyttet til forslaget

Forslag sendes til styreleder i Finstad Park 3 Boligsameie

e-post: eirikols@online.no

Eirik Olsen

Midtskogen 2

1400 Ski

 

Styret