Endret: 16 okt 2019     Opprettet: 3 okt 2018

Styret informerer

Her finner du informasjon om de viktigste sakene styret arbeider med.

 

  • Kopi av mail sendt alle beboere 15/10-19 finner du her

 

  • Protokoll fra årsmøtet i Garasjesameiet 20/6-19 finner du her

 

  • Kopi av mail sendt alle beboere 29/4-19:

"Kjære sameier/beboer: 

Årsmøtet 2019 ble avholdt 23.4.2019 med 29 seksjonseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 30 stemmeberettigede.

Protokoll fra årsmøtet finner du under «om oss» på http://finstadpark3.no

Da en del sameiere leier ut sin seksjon vil husordensreglene også bli lagt i den enkeltes postkasse. Verdt å merke seg av endringer etter årsmøtet er:

Alle beboere plikter å kontakte styret for å anskaffe skilt til postkasse og dørtelefonanlegg.

Møbler, tepper, skotøy og annet som er til hinder for felles renhold i trappeoppgangene må ikke hensettes og skal ikke gå utover brannsikkerheten. (En enkel dørmatte aksepteres, men blir ikke vasket under)

Vi ber om at husordensreglene overholdes.

For at vi skal kunne opprettholde et godt bomiljø ber vi om at naboer snakker sammen. tar hensyn til hverandre og finner gode løsninger på utfordringer som kan oppstå, slik at alle trives."

 

 

Vann, avløp og offentlig vei

  • "Nytt om vann, avløp og offentlig vei  - kopi av mail sendt sameiere 28/12-18

Prosjektgruppen som arbeider med utfordringene med offentlig vann, avløp og vei sendte den 19.12.2018 en reklamasjon til Skanska om mangelen.

Vi mottok allerede den 20.12.2018 svar på reklamasjonen hvor prosjektleder John Are Johansen i Skanska skriver at han fortsatt står bak uttalelsen i Østlandets Blad i januar, og ønsker i aller høyeste grad å overlevere vei og vann og avløps anlegget til Ski Kommune.

Kopi av e-posten til Skanska ble også sendt ordfører Hanne Opdan som samme dag takker for e-posten og har sendt den videre til rådmann for administrativ besvarelse og oppfølging.

Saken vil selvfølgelig bli fulgt tett opp med alle berørte parter på nyåret."

Brev fra Ski kommune 27/9-18   Vann, avløp og offentlig vei

Vedtekter 2019

Med virkning fra 16. juni 2017 vedtok Stortinget en ny lov om eierseksjoner. Styret i våre sameier har arbeidet med en revisjon av vedtektene fram til dags dato. (28.1.2019) Vårt klare mål er at vedtektene skal vedtas og tre i kraft fra og med årsmøtet 23. april 2019.

De nye vedtektene blir sendt ut til alle sameiere per post i disse dager.

Vedtekter 2019