Endret: 18 okt 2019     Opprettet: 18 nov 2017

Søppelhåndtering

Da det viser seg at langt flere benytter søppelbeholderne (molokkene) ved Midtskogen 1 enn ved Midtskogen 8 har Finstad park driftsstyre besluttet å etablere 2 nye molokker ved nr 1 å stenge av 2 ved nr 8. (Follo Ren tillater ikke overdimensjonering av anlegget og vårt anlegg er riktig dimensjonert ut i fra antall boenheter.)

Dette har vi sett da det ofte er god plass i molokkene ved nr 8 når det er fullt ved Midtskogen 1. For å løse problemet med at det allikevel hensettes søppel utenfor molokkene når det er fullt, ser vi oss dessverre nødt til å belaste sameiet for denne kostnaden. Dette utelukker IKKE at molokkene ved Midtskogen 8 uansett skal benyttes når det er fullt ved Midtskogen 1. Dette gjelder også glass/metall. Beholderne er ingen gjenvinningsstasjon. 

Det finnes gjenvinningstasjoner både på Bølstad i Ås og på Regnbuen på Langhus. Elektriske artikler kan leveres på baksiden av Power i Åsveien i Ski.  Det finnes også en bruktbutikk NMS Gjenbruk i Ski.

 Styret 15/10-19

                                                                                                                                                      

 

Som de fleste har fått med seg har det hopet seg opp med søppel ved avfallsbeholderne ved Midtskogen 1 og 11. I det siste har vi vært plaget med at de blir fulle og noen velger da å sette søppel på utsiden. En avfallsbeholder er full når man ikke kan lukke igjen lokket. Vi har henting av restavfall på torsdager men på grunn av problemer med biler hos Follo Ren ble det ikke tømt før på fredag, men ALLE har et ansvar for at søppel ikke settes utenfor beholderne.,

Hvis det er fullt når du skal kaste søppel gå opp til avfallsbeholderne ved nr. 8 skulle det være fullt der også, vær så snil å ta med søppla inn igjen.

Legger ved skrivet som har blitt hengt opp i alle oppganger på Finstad Park av Driftsameiet.

Oppslaget fra Driftsameiet

 

Hilsen

Styret