SKJØTSEL AV VÅRE GRØNTOMRÅDER

SKJØTSEL AV VÅRE GRØNTOMRÅDER

Det er Finstad Park Driftssameie som har ansvaret for at plener blir klipt, blomsterbed og hekker blir holdt i orden. Det er firmaet Park & Anlegg, avd. Calluna som utfører dette for sameiet.

Når det gjelder det området som er mellom Finstad Parks eiendom og den kommunale gangveien, mot syd og vest, ble det i fjor foretatt en opprydding der som klargjorde store deler av området for alminnelig plenklipping. 

Selv om "grovarbeidet" ble utført i fjor, måtte området på sydsiden planeres bedre for at tilfredsstillede skjøtsel skal kunne utføres. Dette arbeidet ble startet opp i uke 24, og er nå ferdig.

Planering m.v. av området på sydsiden av Midtskogen 2 gjenstår. Her har Skanska også et ansvar.

Løpende skjøtsel.

Plenarealene skal normalt klippes 1 gang hver uke; 20-22 ganger i vekstsesongen.

Bed og hekkrabatter skal lukes. Rundt St. Hans tider skal ugresset holdes i sjakk med såklat HeatWeed system (varm damp) som er en effektiv medtode for langsiktig bekjempelse. Vi vil ikke bruke "gift" for å fjerne ugress. Problemet med ugressluking, særlig på vårparten, vil vi komme tilbake til.

Automatisk vanningsanlegg til bed og hekker settes på om våren etter 17. mai, og demonteres om høsten.

Vi har i noen tid ikke vært helt fornøyd med noe av det arbeidet Park & Anlegg, avd. Calluna har utført, men dette burde nå være kommet i orden. Bl.a. har manglende luking i enklete bed kvelt den opprinnelige beplantningen. Park & Anlegg AS, avd. Calluna har erkjent sitt ansvar for dette forhold.