14 mar 2018

NY BRANNINSTRUKS - LES DENNE!

Den vesentligste endringer er at varslingen til lokalt brannvesen  nå skjer etter 10 -ti- minutter etter at detektoren(e) i leiligheten har utløst alarmen.

Tidligere var det 2 -to- minutter. Dette medførte at  mange uønskede/falske alarmer på Finstad Park automatisk ble varslet brannvesenet med påfølgende utrykning.

For å endre varslingsprosedyren fra 2 til 10 minutter, har boligsameiene på Finstad Park konferert med aktuelle instanser og installatør, slik at denne endringen ligger innenfor regelverket.

I praksis vil det si at dersom en falsk/uønsket alarm blir utløst i din leilighet, har du 10 minutter på deg til å avstenge alarmen på betjeningspanelet i 1. etg. i oppgangen før brannvesenet blir varslet!

Det er viktig at instruksen for avstenging av alarm blir lest - og repetert med jevne mellomrom!

Den er også satt opp ved siden av brannpanelet i oppgangene.

Du finner hele Branninstruksen her

Styret