2 feb 2018

Matavfall poser

Hei

Det er satt opp en dispenser med matavfall poser nede i garasjen, denne er plassert på venstre side av utkjøringsporten.

Med hilsen

Styret