Endret: 1 apr 2019     Opprettet: 8 mai 2018

Energi & vannavregning fra Techem AS

Informasjon om avregningen for 2018 av energi (fjernvarme) og
vann/avløp er nå frigitt til alle seksjonseiere fra Techem. 


Du logger deg på Techems beboerportal https://tenantportal.techem.no/cms/nb/login/index.html?stateDone=1 og finner DIN avregning her.

Alle seksjonseiere skal tidligere ha fått tilsendt et aktiveringsbrev med
aktiveringskode til seksjonseierportal hos Techem AS. Har du ikke denne kan du kontakte Techem på e-post: kundeservice@techem.no   evt tlf 22 02 14 59

HAR DU PENGER TIL GODE: 

Tilgodehavende beløp tilbakebetales via husleien ved førstkommende
giroutsendelse, altså for mai måned. Dersom tilgodehavende er
høyere enn de månedlige felleskostnadene, blir det overskytende
godskrevet måneden etter.

SKYLDER DU PENGER: 

Skyldig beløp blir lagt på førstkommende månedsregning mai
måned. Nytt akontobeløp vil fremkomme på avregningen i mai. 

 

Styret 1.april 2019

 

 

Vedlagt finner du informasjon om energi og vannavregning 2017  (klikk på linken)


Du har gjennom Techem adgang til Techem Beboerportal. Portalen gir deg mulighet til å følge ditt vann- og energiforbruk, laste ned dine avregninger, samt hente informasjon omkring målerverdier. 

Alle seksjonseiere har fått tilsendt et aktiveringsbrev med aktiveringskode til seksjonseierportal hos Techem AS, her finner du din avregning.

Ved spørsmål bes du kontakte Techem kundeservice på e-post: kundeservice@techem.no Se mer om Techem Beboerportal i Demo (tenantportal.techem.no – Demo), hvor du under Service & kontakt har mulighet til å laste ned en brukermanual.