Endret: 28 nov 2019     Opprettet: 5 jan 2018

Justering av Felleskostnader 2018-2019-2020

01.01.2020

ØKNING AV ”HUSLEIE” FRA 1. JANUAR 2020
De månedlige overføringene til Driftssameiet økes fra 01.01.20. Grunnen er at to nye avfallskontainere er installert ved nedkjøringen til garasjene. Innkjøp og montering kostet kr 120.000,-. Dette medfører at satsen per kvadratmeter leilighetsareal økes med 50 øre til kr 2,50.
 
I inngangene til bodområdene er det neste år planlagt å installere 14 nye kameraer for å bedre sikkerheten mot innbrudd i bodene. Pris for innkjøp og montering for disse er kr 110.000,-. For å dekke opp for denne investeringen, vil nye satser per måned for parkeringsplasser og boder fra 01.01.20 bli som følger:
 

  • Parkeringsplass + bod       Dagens sats: kr 228,-             Ny sats: kr 283,-
  • Ekstra parkeringsplass      Dagens sats: kr 150,-             Ny sats: kr 186,-       
  • Ekstra bod                         Dagens sats: kr   75,-             Ny sats: kr   93,-

 

Økningen i overføringene til Garasje- og Drifssameiene utgjør ca. 4 % økning av den månedlige ”husleien”. Felleskostnadene for driften av vårt boligsameie (FP3) og kabel-TV/Internett holdes uforandret. Forskuddinnbetaling til energi og vann blir stipulert hvert år i henhold til den enkeltes faktiske forbruk forrige år.

 

01.01.2019

Kabel TV økes fra kr 360,- til kr 391,- pr mnd.

Felleskostnader redusereres med 4,16% til kr 23 pr kvm.

 

01.07.2018

Garasjeleie  opp kr 75,- til kr 228,- inkl bod. Kr 75,- for ekstra bod. Reduksjon felleskostnader med 7,7% til kr 24 pr kvm.

 

01.01.2018

Styret har besluttet å justere opp felleskostnadene med følgende begrunnelse:kr. 3,- pr. mnd på grunn av økt innbetaling til Garasjesameie med virkning fra 1.1.2018. En økning på kr. 23,- pr. mnd fra 01.02.2018 på grunn av prisøkning fra Canal Digital.